Beans

Du kan godt lave XPages uden at bruge Java – ligesom du kan lave Notes Apps uden at bruge Lotus Script … Med andre ord: Lav alt din kode i Java Beans!

Der er 3 krav til en bean (Se også ‘what the heck is a bean?‘)

  1. Skal have en constructor uden parameter
  2. Skal være Serializable
  3. Properties skal kunne tilgåes med ‘getters’ og ‘setters’ med samme navn prefixed med get eller set

Recycle

Husk at recycle alle Notes objekter efter brug, eksempelvis:
doc.recycle();
view.recycle();

Debug

Beans kan nemmest debugges med ‘XPages Debug Toolbar‘ som kan downloades fra OpenNTF. I din java kode kan du skrive
import com.debug.*;
DebugToolbar debug=new DebugToolbar();
debug.warn("my warning");
debug.info("some info");
debug.error("This is wrong", "!!");
Debug teksterne vil se således ud i toolbaren:
I toolbar basen kan du på demoPage.xsp siden se flere eksempler og dokumentation.

Skabelon

Vedlagt en bean skabelon som du kan bruge som udgangspunkt for dine egne bean. Simpelt eksempel der giver adgang til currentSession, currentDatabase samt Debug Toolbar: beanTemplate.java

Server Side Java Script

Du kan kalde din Java kode direkte fra SSJS på 3 måder:
  • Med importPackage
importPackage( majkilde.fw );
var config: DbConfig = new DbConfig();
config.getDatabaseUrl("LOG");
  • Direkte
var config = new majkilde.fw.DbConfig();
config.getDatabaseUrl("LOG");
  • Som en Managed Bean – her kan du både bruge SSJS og EL. Først skal kode registreres som en managed bean (se screenshot) – herefter kan den kaldes simpelt fra SSJS:
DbConfig.getDatabaseUrl("LOG");
faces-config.xml filen findes under WebContent\WEB-INF i Package Explorer

Links

2 thoughts on “Beans

  1. Pingback: Dynamisk Dropdown menu med Boostrap | XPages.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.