Læs URL’en fra en Java Bean

Her et eksempel på hvordan du kan læse en URL parameter fra en JavaBean. Metoden debugMode returnere true hvie der i url’en står “debug=1”

import javax.faces.context.FacesContext;
import com.ibm.xsp.designer.context.XSPContext;
import com.ibm.xsp.designer.context.XSPUrl;

public boolean debugMode() {
	XSPUrl url = XSPContext.getXSPContext(FacesContext.getCurrentInstance()).getUrl();
	return url.getParameter("debug").equals("1");
}